Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2018/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 74

31.10.2018

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

 

85/02.02/2018

 

Sotelk 31.10.2018 § 74

 

(Lisätietoja: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.

 

Suunnittelukausi kattaa vuodet 2019 - 2021, joista 2019 on talousarviovuosi ja vuodet 2020 - 2021 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Kunnanhallituksen 14.8.2018 § 277 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen mukaan käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, etteivät kulut kasvaisi. Kuitenkin tiedostetaan se, että kulujen kasvuun on painetta (esim. työehtosopimusten mukaiset korotukset palkkoihin jne.). Tällaiset kulut vuodelle 2019 saavat kasvaa enintään 4 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon.

 

Lautakuntien on tarkastettava kaikki maksut ja taksat. Investointiesitysten tulee olla hyvin perusteltuja.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen teksti- ja numero-osat ovat esityslistan liitteinä.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021.

 

Päätös:

Tiina Huilaja poistui kokouksesta klo 17.30.

Katja Hietanen poistui kokouksesta klo 18.00.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 seuraavilla muutoksilla:

- talousarvion taulukko-osan luvut ja prosentit tarkistetaan ja henkilöstömäärät

- kuntoutus (051022 4305) vähennetään 40 000 euroa

- vastaanotto (051002 4440) lisätään 7000 euroa

- lääkehuolto (051024 4540) lisätään 10 000 euroa

- lääkehuolto (051024 4545) lisätään 75 000 euroa

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa