Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revontuli-Opiston jaosto
Pöytäkirja 24.04.2018/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Talouden toteuma 2017

Revontuli-Opiston jaosto

§ 4

24.04.2018

 

Revontuli-Opiston taloudellinen tulos vuodelta 2017

 

VapsivJ 24.04.2018 § 4

 

Revontuli-Opiston talousarvion toimintakulut muodostuvat hallinnon, opetustoiminnan, maksupalvelutoiminnan ja hanketoiminnan menoista. Talousarvion mukaisesti toiminta rahoitettiin valtionosuudella, opetustoiminnan tuloilla (kurssimaksut), kuntien maksuosuuksilla ja hankerahoituksella. OKM vahvistaa vuosittain kansalaisopistojen yksikkötuntihinnan, joka on valtionosuuden (57 %) laskennallinen peruste. Vuoden 2017 laskennallisen perusteen yksikkötuntihinta oli 82,91 € ja kun Revontuli-Opistolle vahvistettiin 12 075 valtionosuustuntia, sai Kittilän kunta opistotoiminnan perusteella valtionosuutta yhteensä 570 649 €.

Revontuli-Opisto pysyi talousarviossa kokonaisuudessaan vuonna 2017 hyvin, sillä toimintakulut kaikkinensa alittuivat 3,8 % ollen 1 290 263 euroa.Revontuli-Opiston toimintatuottotavoite puolestaan saavutettiin (ylittyi 0,1%) ja maksupalvelutoiminta toi opistolle tavoitteen mukaisesti nettotuloa 15 288 euroa.

 

Kuntaosuuksia vuonna 2017 maksettiin siten, että isäntäkunta Kittilän osuus oli 197 500 euroa, Enontekiön 49 000 € ja Sodankylän kuntaosuus oli 132 800 euroa. Kaikkiaan opistontoimintatuotot olivat 726 671 euroa.

 

Revontuli-Opiston hallinnossa syntyi säästöjä henkilöstömenoissa johtuen lähinnä siitä, että koulutussuunnittelija teki osan vuotta töitä LAKE-hankkeessa suunnittelijana.

 

Opetustoimen osalta opisto alitti arvioidut toimintamenot, käyttöasteen ollessa 95,3 %. Alitus johtui siitä, että valtionosuus jäi talousarviossa esitettyä alemmaksi ja tämä oli huomioitava opetustoiminnan toteuttamisessa vuonna 2017.

 

Hankerahoituksen osalta opisto sai opintoseteliavustuksena valtiolta 8 500 €. Kansalaisopistojen Lake-avustuksena vuodelle 2017 siirrettiin 9570 euroa käytettäväksi vuodelta 2016. Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämishankkeelle siirrettiin edellisvuodelta 14 850 euroa.

Revontuli-Opiston vuoden 2017 taloudellinen tulos

TA2016 TOT 2016 TA2017 TOT 2017

toimintatuotot 694 030 728 655 726 100 726 671

toimintakulut -1 328 520 1 329 915 1 340 810 1 290 263

toimintakate -634 490 -601 260 -614 610 -563 592

valtionosuus 605 500 615 568 614 610 570 649

tulos 0 +14 308 0 + 7 057

 

 

Toimintakate kuvaa Revontuli-Opiston toimintakulujen ja toimintatuottojen välistä erotusta. Kunnallistaloudessa toimintakate on aina miinusmerkkinen, koska valtionosuudet esitetään talouslaskelmassa vasta toimintakatteen jälkeen. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi valtionosuuksilla. Tämä toimintakatteen tulos vuoden 2017 osalta tarkoittaa sitä, että Kittilän kunnalle jää Revontuli-Opiston taloudellisena tuloksena vuoden 2017 osalta 7 057 € ylijäämää

 

Kuntakohtaiset palautukset tai lisälaskutukset näkyvät liitteessä

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto hyväksyy taloudellisen tuloksen. Koska kuntakohtainen taloudellisen tuloksen tasaus poikkeuksellisesti jäi Kittilän kunnan tilinpäätöksestä pois viranhaltijan ollessa pois tehtävistään, Revontuli-Opiston jaosto valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan Enontekiön kunnan kanssa palautuksen toteuttamisesta. Sodankylän kunnan lisälasku ja Kittilän kunnan palautuserä jäävät isäntäkunnan taloudelliseen tulokseen sellaisenaan, eivätkä ne aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös:

Revontuli-Opiston jaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa