Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.01.2018/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 41

30.08.2017

Tarkastuslautakunta

§ 3

02.01.2018

Tarkastuslautakunta

§ 9

17.01.2018

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Tarklk 30.08.2017 § 41

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Puheenjohtaja tekee ehdotuksensa kokouksessa.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:

Lautakunta toteaa, että sidonnaisuusilmoituksien osittaisen puuttumisen johdosta siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

__________

 

Tarklk 02.01.2018 § 3

 

Ehdotus:

 

Tarkastuslautakunta

 

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle

 

tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan

kotisivuilla

 

 

Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Tarklk 17.01.2018 § 9

Ehdotus:

 

Tarkastuslautakunta

 

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

  •  

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa