Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2018/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Kittilän Kotaveikot anomus

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 61

16.02.2018

 

Kittilän Kotaveikot ry anomus

 

Vapsivlk 16.02.2018 § 61

(lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486 ja liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

 

Hiihtoseura Kittilän Kotaveikot Ry on toimittanut liitteenä olevan anomuksen perusteluineen liikuntatoimistolle. Anomus on päivätty 11.12.2017 ja se koskee Siitosen hiihtokeskuksen sähkökuluja. Seura anoo, että Kittilän kunta ottaisi hiihtokeskuksen sähkökulut vastattavakseen vuoden 2018 alusta lukien. Kittilän kunnan liikuntatoimi on jo pitkään vastannut hiihtokeskuksen sähkökuluista latuvalaistuksen osalta. Latuvalaistuksen lisäksi sähkökuluja aiheutuu maalialueen valoista, tampparihallista, kuuluttamosta sekä toimitilarakennuksesta.

Edellisen kerran tätä asiaa käsiteltiin kunnan päätöksentekoelimissä keväällä 2017. Tuolloin lopputulemana oli se, että kunta otti vastattavakseen Siitosen hiihtokeskuksen sähkökulut vuoden 2017 osalta kunnanvaltuuston päätöksen 24.04.2017 § 12 mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvioon myönnettiin 7 000 euron lisämääräraha. Siitosen hiihtokeskuksen maalialueen valoista, tampparihallista, kuuluttamosta sekä toimitilarakennuksesta aiheutuneet sähkökulut olivat vuonna 2017 lopulta noin 4 600 euroa.

Keväällä 2017 kunnan päätöksentekoelimissä ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, miten Siitosen hiihtokeskuksen sähkökuluihin jatkossa suhtauduttaisiin. Tältä osin Kittilän Kotaveikot Ry:n edellinen anomus jäi siis ilman vastausta ja tästä johtuen seura on nyt uusinut anomuksena.

 

Kuten anomuksen perusteluista käy ilmi, Kittilän Kotaveikot Ry on vuosikymmenten saatossa tehnyt valtaisan työn paikallisen liikunta- ja urheilukulttuurin hyväksi ylläpitämällä hiihtokeskusta sekä järjestämällä monipuolista ja korkealaatuista toimintaa hiihtokeskuksen alueella. Siitosen hiihtokeskus on merkittävä liikuntakulttuurinen kohde ja oleellinen osa kittiläläistä liikuntapaikkaverkostoa. Hiihtokeskus on hyväksytty viralliseksi liikuntapaikaksi vuonna 1994 Kittilän kunnan ja Lapin lääninhallituksen yhteisessä katselmuksessa. Nykyisin hiihtokeskuksen säännöllinen käyttäjäkunta koostuu lähinnä kouluista, kansalaisopistosta, paikallisista yhdistyksistä sekä Kuusajoen ja Siitosen kyläläisistä.

Edellä esitettyihin näkökohtiin nojautuen ynnä muihin anomuksessa mainittuihin seikkoihin viitaten liikuntatoimi pitää perusteltuna ja kohtuullisena, että Kittilän kunta ottaa Siitosen hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan vastattavakseen vuoden 2018 alusta lukien.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän Kotaveikot Ry:n anomukseen vastataan myöntävästi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta ottaa Siitosen hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan vastattavakseen vuoden 2018 alusta lukien. Edelleen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta 5 000 euron lisämäärärahaa Siitosen hiihtokeskuksen vuoden 2018 sähkökuluihin.Vapaan sivistystyön lautakunta päättää pyytää, että tekninen lautakunta kartoittaa muiden vastaavien liikuntapaikkojen lukumäärän ja mahdolliset ylläpidon tulevat kustannukset Kittilän kunnassa ja tiedottaa niistä keväällä 2018 vapaan sivistystyön lautakunnalle.

 

Päätös:

Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään niin, että liikuntapaikkojen selvitys siirretään myöhempään valmisteluun. Muilta osin lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa