Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 24

13.03.2017

Kunnanhallitus

§ 94

11.04.2017

Kunnanvaltuusto

§ 14

24.04.2017

 

Lapsiystävällinen kunta - malli (Unicef)

 

19/00.00.01/2013, 339/00.01.05/2019

 

Koululk 13.03.2017 § 24

 

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 716 2084)

 

Suomen UNICEF on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta -mallin kannustaakseen ja tukeakseen kuntia kehittämään hallintoaan ja toimintatapojaan lapsiystävällisemmiksi ja siten edistämään kunnan nuorimpien asukkaiden oikeuksia.

 

Lapsiystävälliseksi katsotaan kunta, joka edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita: heidän mielipiteitään kuullaan, ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon.

 

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu UNICEF:n kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomalainen versio on kehitetty yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa pilottiprojektissa 2012-2013. Mukana on jo 14 kuntaa. UNICEF ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin. Kevään 2017 haku on auki 17.5. asti.

 

Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalla kunnalla on mahdollisuus saada kahden vuoden kehittämistyön jälkeen Suomen UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnustus, joka on kiitos sitoutumisesta ja onnistuneesta työstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

 

Jotta kunta voi aloittaa mallin toteuttamisen ja yhteistyön UNICEF:n kanssa, on kunnanhallituksen tehtävä asiasta päätös. Lisäksi tulee nimetä yhteyshenkilö UNICEF:lle sekä koordinaatioryhmä. Tämän jälkeen kunta ja UNICEF sopivat kehittämistyön käynnistävän koulutustilaisuuden järjestämisestä, ja mallin toteuttaminen voi alkaa.

 

Mikäli mallista kiinnostuneita kuntia on enemmän kuin UNICEF pystyy malliin ottamaan, UNICEF valitsee kunnat siten, että mukana on erikokoisia kuntia eri puolilta Suomea.

 

Suomen UNICEF tarjoaa mallia toteuttavalle kunnalle:

 

- Toimintamalliin sekä lapsen oikeuksiin liittyvän koulutuksen koordinaatioryhmälle,

- Toimintamalliin liittyvät tukimateriaalit,

- Nimetyn yhteyshenkilön, joka toimii kunnan asiantuntijatukena mallin toteuttamiseen ja lapsen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä,

- Kontaktit ja yhteydet muihin mallia toteuttaviin kuntiin; vuosittaiset verkostotapaamiset,

- Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallissa asetetut edellytykset.

 

Suomen UNICEF edellyttää mallia toteuttavalta kunnalta:

 

- Sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Tämä tarkoittaa kehittämistyötä, jossa lapset ja nuoret sekä relevantit kansalaisyhteiskunnan toimijat otetaan mukaan lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

- Vastuun ottamista kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta. Kuntaan tulee nimetä koordinaatioryhmä, joka vastaa prosessin etenemisestä. Ryhmässä tulee olla kattava edustus kunnan eri toimialoilta.

- Sitoutumista tiedottamaan prosessin tavoitteista ja tuloksista kuntalaisille

 

Vs.sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lapsiystävällinen kunta-malliin liittymistä.

 

Koululautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää toiminnalle

yhteyshenkilön UNICEF:lle sekä koordinaatioryhmän.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 11.04.2017 § 94

 

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koululautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta liittyy Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta-malliin.

 

Yhteyshenkilöksi nimetään varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola.

 

Kunnanhallitus nimeää koordinaatioryhmän.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Koordinaatioryhmään nimettiin:

Sosiaali- ja terveystoimesta Virpi Yritys, koulutoimesta koulukuraattori Tiina Huilaja, koululautakunnan varapuheenjohtaja Helena Huikuri-Kujala ja erityisopettaja Esa Keränen.

__________

 

Kvalt 24.04.2017 § 14

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että tasa-arvolain perusteella Helena Huikuri-Kujalan tilalle koordinaatioryhmään nimettiin Jukka Ylisuvanto.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa