Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 82

21.03.2017

Kunnanvaltuusto

§ 13

24.04.2017

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

6/00.01.01/2016

 

Khall 21.03.2017 § 82

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Uuden kuntalain voimaantulosäännösten mukaan kuntien yhteistoimintasopimukset joihin sisältyy kuntayhtymien perussopimukset, on saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaisiksi viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuntalain 8 luvussa säädetään kuntien yhteistoiminnasta.

 

Kuntalain 57 §:n mukaan jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

V. 1995 kuntalaki ei mahdollistanut asiasta sopimista perussopimuksissa. Perussopimuksen muuttaminen tulee tehdä laissa säädetyllä enemmistöllä jäsenkunnissa.

 

Uuden kuntalain perussopimuksen sisältöä koskeva säännös poikkeaa v. 1995 kuntalain vastaavasta säädöksestä siten, että jatkossa perussopimuksessa tulee olla määräykset:

 

- mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä (56 § 1 mom kohta 2)

- alijäämän kattaminen tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta (kohta 10).

- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien edustajat ovat pitäneet 12.10.2016 perussopimuksen muuttamista koskevan valmistelukokouksen. Tuolloin on todettu, että hallintomallivaihtoehtoina ovat: 1. yhtymävaltuustomalli; on nykyinen malli, 2. yhtymäkokousmalli tai 3. yhdentoimielimen malli.

Kokouksessa on sovittu yksimielisesti siitä, että

 

- Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä valmistellaan tehdyn Rovaniemen omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti yhtymävaltuuston korvaamista yhtymäkokouksella,

 

- kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista valmistellaan siten, että yhtymäkokousmalliin voidaan siirtyä 1.6.2017 lukien,

 

- yhtymäkokousmallissa ylin päätösvalta on yhtymäkokouksella, jonka alaisena toimii kuntayhtymän hallitus

 

- yhtymäkokouksessa (vähintään 2 kertaa vuodessa) jokaista Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistajakuntaa edustaa yksi ao. kunnan edustaja,

 

- yhtymäkokousmalliin siirtyminen myös vahvistaa omistajaohjausta ja joustavoittaa toimintaa,

 

- toiminnan (esim. osavuosikatsaus 4 kk välein) raportoinnin tavasta ja muodosta neuvotellaan koulutuskuntayhtymän edustajien kanssa, jotta raportointi vastaa omistajakuntien tarvetta.

 

Uusi perussopimus poikkeaa voimassa olevasta perussopimuksesta seuraavasti:

 

Yhtymävaltuuston sijaan tulee yhtymäkokous, joka käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

 

Yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa (aikaisemmin edustajia oli 29). Äänivalta jakaantuu siten, että ääniä Rovaniemellä on 16, Sodankylällä 4, Kemijärvellä 3, Kittilällä 3, Ranualla 2 ja Kolarilla 1.

 

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.

( Aikaisemmin kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsi edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.)

 

Äänivallan perusteet säilyvät ennallaan jäsenkuntien kesken.

 

Yhtymäkokouksen (aik. valtuusto) tehtäviin (7 §) on lisätty johtajasopimuksen hyväksymisestä päättäminen, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

 

Yhtymäkokouksen kokoontumista koskevat määräykset on lisätty (7 §).

 

Määräys hallituksen koollekutsumis tavasta on lisätty (9 §).

 

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaan kohtaan on lisätty määräykset alijäämän kattamisvelvoitteesta (15 §).

 

Perussopimukseen on lisätty 16 §, joka koskee talouden ja toiminnan seurantajärjestelmää ja raportointia jäsenkunnille.

 

Perussopimuksen voimaantulo 1.6.2017 alkaen on lisätty.

 

Perussopimusluonnos muutoksineen esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vt. kj.:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta hyväksyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Kvalt 24.04.2017 § 13

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa