Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 26

13.03.2017

Kunnanhallitus

§ 76

21.03.2017

Kunnanvaltuusto

§ 10

24.04.2017

 

Lasten kotihoidontuen kuntalisän tarkistaminen

 

188/02.02/2016

 

Koululk 13.03.2017 § 26

 

(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 716 2084)

 

 

Kittilän kunta maksaa lasten kotihoidontuen kuntalisää 200 €/ kk. perheen nuorimmaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50 €/kk sisarusosaa alle kouluikäisistä lapsesta.Kela toimeenpanee lasten kotihoidon tuen kokonaisuudessaan.

 

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2016 § 77 päättänyt pienentää kotihoidon tuen kuntalisää 24 %:lla 1.4.2017 alkaen.

 

 

Lasten kotihoidon tuen menot lisääntyivät vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 67 500 €. Kuntalisää maksettiin vuonna 2016 yhteensä noin 90 000€. Vuonna 2015 oli kotihoidon tuella keskimäärin 94 lasta ja vuonna 2016 109 lasta kuukaudessa eli lisäystä 15 lasta.

 

 

Joustava hoitoraha on lisännyt menoja noin 25-30 000 €/v. (http://www.kela.fi/joustava-hoitoraha) Muutoin menoja on nostanut lisääntynyt syntyvyys vuonna 2015 (80 lasta).

 

 

Kelan kanssa on neuvoteltu euromääräisistä sopimusmuutoksista. Ne tulee olla Kelalla kaksi kuukautta ennen voimaantuloa. Siten kuntalisän muutos 1.4.2017 alkaen ei toteudu.

 

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

 

Esitän, että lasten kotihoidon tuen kuntalisää nuorimmaisen lapsen osalta maksetaan 152 € ja sisarusosaa 38 €/kk 1.6.2017 alkaen.Jos talousarvioon varattu määräraha ylittyy, pyritään tarvittava säästö löytämään varhaiskasvatuksen muista menoista.

 

Päätös:

Kittilän koululautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ettei kotihoidontuen kuntalisään tehdä muutoksia.

 

Koululautakunta haluaa tarjota vanhemmille mahdollisuuden olla kotona pienten lasten kanssa pidempään. Määräraha riittänee syntyvyyden vähentymisen vuoksi.

__________

 

Khall 21.03.2017 § 76

 

 

Vt. kj.:

Syntyvyyden määrän ennakoiminen on vaikeaa. Viime vuosina syntyvyys lisääntyi väestömäärän kasvaessa ja ikärakenteen muututtua nuoremmaksi.

Kunnanvaltuusto päätti 19.12.2016 § 77 pienentää kotihoidontuen kuntalisää 24 %:lla 1.4.2017 alkaen.

Koska KELA:n aikataulumäärittelystä johtuen pienennystä ei voi toteuttaa 1.4.2017 vaan 1.6.2017 alkaen, astuu uudet kotihoidontuen kuntalisät voimaan 1.6.2017.

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian koululautakunnalle.

Koululautakunnan tulee vahvistaa kotihoidontuen kuntalisä valtuuston päätöksen 19.12.2017 § 77 mukaisesti.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä koululautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että Kittilän kunta maksaa lasten kotihoidontuen kuntalisää 200 €/kk perheen nuorimmaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50 €/kk sisarusosaa alle kouluikäisestä lapsesta.

 

Merkittiin, että asiaa selostamassa oli varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola.

 

__________

 

Kvalt 24.04.2017 § 10

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa