Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 12.12.2012 Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia   Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristöterveysjaosto
§ 14
12.12.2012

 

Sirkan alakoulun terveydensuojelulain 51 §:n mukainen valvovan viranhaltijan päätös osittaisesta käyttökiellosta

 

SoteymJ § 14

Kittilän kunnan ympäristöterveysvalvonta on tehnyt Sirkan alakoulun tiloissa sisäilmatutkimuksia. Sirkan alakoulu sijaitsee osoitteessa. Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka. Tarkastus ja näytteenotto suoritettiin 16.10.2012 kello 9.30-12.00.

 

Sisäilmatutkimuksien syynä oli tilojen käyttäjiltä tulleet ilmoitukset tiloissa koetuista oireista. Osa henkilökunnasta ja oppilaista ovat oireilleet erittäin voimakkaasti työskennellessään tietyissä tiloissa Sirkan alakoululla. Saatujen oiretietojen perusteella päätettiin Sirkan alakoululta ottaa ensimmäiseksi materiaalinäytteitä luokkien lattioiden muovimatoista. Näytteitä otettiin viidestä luokasta. Materiaalinäytteistä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (voc -yhdisteet). Näytteet lähetettiin tutkittavaksi Työterveyslaitokselle Helsinkiin. Näytteistä saatiin tulokset 21.11.2012 (Työterveyslaitoksen analyysivastaus numero 209927, sekä terveystarkastajan päätös 11 §/2012 pöytäkirja numero 177) esityslistan liitteenä.

 

Työterveyslaitokselta saadun analyysivastauksen numero 209927 perusteella päätti terveystarkastaja Terveydensuojelulain 51 §:n perusteella asettaa kellariluokan välittömästi käyttökieltoon, sekä luokka 110 mahdollisimman pikaisesti käyttökieltoon. Käyttökielto määrättiin voimaan 21.11.2012 kello 16.00 alkaen. Käyttökielto päätöksen perusteena oli saatujen näytteiden tuloksissa havaitut korkeat voc -yhdisteiden pitoisuudet, sekä tilojen käyttäjien saamat oireet kyseisissä tiloissa. Tiloissa on havaittu terveydensuojelulain tarkoittamia terveydellisiä haittoja. Käyttökielto asetettiin soittamalla Sirkan alakoulun rehtorille. Puhelun yhteydessä suoritettiin käyttäjän edustajan kuuleminen, missä ilmoitettiin käyttökiellon perusteet, sekä jatkotoimenpiteet.

 

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto.

 

Terveystarkastaja:

Ympäristöterveysjaosto päättää asettaa Sirkan alakoulun kellariluokan välittömästi ja luokan 110 mahdollisimman pikaisesti terveydensuojelulain 51 §:n mukaisesti käyttökieltoon. Perusteena oli saatujen näytteiden voc -yhdistepitoisuudet, sekä tilojen käyttäjien saamat oireet kyseisissä tiloissa. Sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela ilmoitti laittaneensa molemmat tilat välittömästi käyttökieltoon. Sivistystoimi ja tekninen toimi on hankkinut kyseisille tiloille väistötilat, jotta toiminta koululla voi jatkua normaalisti. Lisäksi ympäristöterveysjaosto edellyttää kiinteistön omistajan edustajaa Kittilän kunnan teknistä toimea suorittamaan Sirkan alakoulun kiinteistössä kuntotutkimuksen, missä selvitetään terveyshaittojen aiheuttaja, sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet ja korjausaikataulu . Kirjallinen selvitys tulee toimittaa ympäristöterveysjaostolla viimeistään 28.2.2013 kello 15.00. Selvitykset tulee toimittaa osoitteella:

 

Kittilän kunta

ympäristöterveysjaosto

Valtatie 15

99100 Kittilä

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia   Kokousasia PDF-muodossa