Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.04.2012 Pykälä 8Ympäristöterveysjaosto
§ 8
23.04.2012

 

Raportti Lapin aluehallintovirastolle kemikaalilain mukaisen valvontasuunnitleman toteutumisesta vuonna 2011

 

SoteymJ § 8

Kemikaalilain mukaisesti on Kittilän kunnalle laadittu Kemikaalilain mukainen valvontasuunnitelma. Kemikaalilain 7b §:n mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä kemikaalilain valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja, palo- ja räjähdysvaaroja sekä ympäristöhaittoja ehkäisevää. Kunnan määräämän terveydensuojeluviranomaisen on vuosittain seurattava valvontasuunnitelman toteutumista, sekä raportoitava toteutuneista tarkastuksista Lapin aluehallintovirastoon 31.3.2012 mennessä. Lapin aluehallintovirastolta on pyydetty jatkoaikaa, mikä on myönnetty. Raportoinneissa käytetään Tukesin antamia ohjeistuksia ja raportointilomakkeita.

 

Kittilän kunnan kemikaalilain valvontaohjelmassa ei ole asetettu yksilökohtaisia tavoitteita suunnitelmallisille tarkastuksille. Valvontaa on tarkoitus tehdä muun tarkastus toiminnan yhteydessä.

 

Valvonnan toteutumiseen on käytännössä on valvontasuunnitelmassa arvioitu kemikaalivalvontaan arvioitu tehtäväksi 2 htpv. Kittilän kunnan kemikaalivalvontaan on käytetty 0 htpv. Kemikaalivalvontaan ei ole resurssit riittänyt, joten tieto taito, eikä aika riitä tarkastuksien tekemiselle.

 

Esityslistan liitteenä on kemikaalilain valvontasuunnitelman toteutumisen raportointilomakkeet.

 

Päätösesitys: Ympäristöterveysjaosto hyväksyy Kittilän kunnan ympäristöterveydenhuollon raportoinnin kemikaalilain valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2011, sekä lähettää raportoinnin tiedoksi Lapin aluehallintovirastoon.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________