Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.04.2012 Pykälä 6Ympäristöterveysjaosto
§ 6
23.04.2012

 

Raportti Lapin aluehallintovirastolle Kuluttaturvallisuuslain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2011

 

SoteymJ § 6

Kuluttaturvallisuuslain mukaisesti on Kittilän kunnalle laadittu kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma. Kuluttajaturvallisuuslain 22 §:n mukaisesti.

Kunta laatii ja hyväksyy kuluttajaturvallisuuden säännöllistä valvontaa koskeva suunnitelman siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista ja ehkäisee kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava ja käsiteltävä kunnan monijäsenisessä toimielimessä tarvittaessa, vähintään kolmen vuoden välein. Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta valvontasuunnitelman sisällöstä annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Kittilän painopistealueiksi on valvonnan osalta suunniteltu seuraavia kohteita:

Laskettelukeskus; rinteiden turvallisuustarkastus on toteutunut

Leikkikentät; ei ole toteutunut.

Ohjelmapalveluyritykset, on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Uimahalli,/kylpylät /vastaavat, on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Yleisötilaisuudet, on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

Kittilän kunnan kuluttajaturvallisuus on otettu yhdeksi merkittäväksi painopistealueeksi, tärkeimpänä kohderyhmänä valvontaa ajatellen on ohjelmapalveluyritysten turvallisuuteen liittyvät tarkastukset. Turvallisuus tarkastukset on saatu Kittilän kunnassa käyntiin ja niitä jatketaan edelleen.

 

Päätös esitys: Ympäristöterveysjaosto hyväksyy Kittilän kunnan ympäristöterveydenhuollon raportoinnin Kuluttajaturvallisuuslain valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2011, sekä lähettää raportoinnin tiedoksi Lapin aluehallintovirastoon.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________