Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.04.2012 Pykälä 5Ympäristöterveysjaosto
§ 5
23.04.2012

 

Raportti Lapin aluehallintovirastolle terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2011

 

SoteymJ § 5

Terveydensuojelulain mukaisesti on Kittilän kunnalle laadittu terveydensuojelun valvontaohjelma. Terveydensuojelulain 6 §:n mukaan kunnan tehtävänä on laatia ja hyväksyä terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan määräämän terveydensuojeluviranomaisen on vuosittain seurattava valvontasuunnitelman toteutumista, sekä raportoitava toteutuneista tarkastuksista Lapin Aluehallintovirastoon 31.3.3012 mennessä. Lapin aluehallintovirastolta on pyydetty jatkoaikaa, mikä on myönnetty. Raportoinneissa käytetään Valviran antamia ohjeistuksia ja raportointilomakkeita.

 

Kittilän kunnan terveydensuojelun valvontasuunnitelmassa on asetettu terveydensuojelun painopisteiksi 2011 - 2012 seuraavat asiat:

- terveydensuojelun valvontakohteiden selvittäminen

- suunnitelmallisen valvonnan käynnistäminen koko laajuudessaan

- päiväkodit ja muut lapsille tarkoitetut hoitopaikat jatkuu edelliseltä kaudelta

- koulut ja oppilaitokset, leirikeskukset, iltapäiväkerhot ja niitä vastaavat valvontakohteet

- valvonnan tehostaminen vanhusten palveluja antaviin kohteisiin ( Valviran ohje sosiaalialan laitoksista) vuosina 2011-2012

talousvettä toimittavien laitosten näytteenottomäärien säädösten mukaisuuden varmistaminen ( asetus 461/2000)

- pienten vesilaitosten erityistilanne valmius

 

Valvonnan toteutumiseen käytännössä on valvontasuunnitelmassa
arvioitu terveydensuojelulain mukaiseen valvontaan käytettävissä 15 htpv. Vuonna 2011 Kittilän kunnan terveydensuojelun suunnitelman
mukaisiin tarkastuksiin käytettin 0 htpv, koska muut terveydensuojelulain mukaiset tehtävät veivät 42 htpv:ää. Pääpaino terveydesuojelun tehtävistä veivät vuonna 2011 koulujen ja päiväkotien sisäilmatutkimusten tekeminen. Yhteensä vuonna 2011 on tehty 91 kpl terveydensuojelulain perusteella erilaisia tarkastuksia. Näytteitä on otettu 358, näytteistä suurin osa oli uima-allasvesinäytteitä, mitkä syyskuun jälkeen siirretty ulkopuolisen näytteenottajan ottamiksi. Loput näytteistä oli talousvesinäytteitä ja sisäilmanäytteitä.

 

Painopisteiden toteutuminen:

 

Terveydensuojelun kohteiden kartoittaminen on käynnistynyt, mutta ei ole vielä täysin valmis.

Suunnitelmallisen valvonnan käynnistyminen ei ole toteutunut, johtuen muista tehtävistä.

Talousvettä toimittavien laitosten näytteenottomäärien säädösten mukaisuuden varmistaminen ei ole toteutunut, johtuen muista tehtävistä.

 

Esityslistan liitteenä on Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman toteutumisen raportointilomakkeet.

 

Päätös esitys: Ympäristöterveysjaosto hyväksyy Kitttilän kunnan ympäristöterveydenhuollon raportoinnin terveydensuojelulain valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2011, sekä lähettää raportoinnin tiedoksi Lapin aluehallintovirastoon.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________