Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.02.2019 klo 15:00 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Tiedoksiannettavat/ajankohtaiset asiat
45 Immeljärven pohjoispuolen asemakaava
46 Maa-alueen vuokraaminen matkapuhelintukiaseman rakentamista varten Digita Oy:lle (Tunnus: Kauppila)
47 Maa-alueen vuokraaminen matkapuhelintukiaseman rakentamista varten Digita Oy:lle (Tunnus: Rakkavaarantie)
48 Maa-alueen vuokraaminen matkapuhelintukiaseman rakentamista varten Digita Oy:lle (Tunnus: Välirakka)
49 Maa-alueen vuokraaminen matkapuhelintukiaseman rakentamista varten Digita Oy:lle (Tunnus: Rova)
50   Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 2.1.2019
51   Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 4.1.2019
52   Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 14.2.2019
53   Kuntalaisten kylpyläliput 2019
54   Toimialajohtajien sijaisten määrääminen
55 Lääkäripäivystystä ja hälytystyön korvauksia koskevan paikallisen virkaehtosopimuksen irtisanominen
56 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi
57   VÄLKKY-hankkeeseen (Vähähiilisyys ja taloudellinen kestävyys Lapin matkailussa) osallistuminen
58   Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavasta 2040
59   Kittilän kunnan lausunto Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmasta 2019-2024
60   Kittilän kunnan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä
61 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Tiina Nikander-Koivukankaan valitusta kunnanvaltuuston päätöksestä 19.12.2018 § 89
62 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.2.2019 valitukseen (Kenttälän yksityistien tiekunta) yksityistien kunnossapitoa koskevassa asiassa
63   Asiantuntijan nimeäminen Lapin maakunnan henkilöliikenteen järjestämistapaa selvittävään työhön
64   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
65   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
66   Varavaltuutetun määrääminen
67   Varavaltuutetun määrääminen väliaikaiseen valtuuston kokoonpanoon
68   Viranhaltijapäätökset ajalla 6. - 19.2.2019

Osallistuja Tehtävä
Rajala Pekka puheenjohtaja
Mertaniemi Tuula 2. varapuheenjohtaja
Kautto Sakari jäsen
Ovaskainen Ahti jäsen
Pekkala Antti varajäsen
Toivanen Marita varajäsen
Kivisaari Yrjötapio varajäsen
Kenttälä Pekka varajäsen
Palosaari Raija varajäsen
Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj
Jämsén Antti vs. kunnanjohtaja
Ylinampa Sanna hallintojohtaja
Lång Tuija controller

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla hallinto-osastolla/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 28.02.2019 15:10